Kontaktovala mě klientka s tím, že ji nedávno zemřel velice nečekaně tatínek a že od té doby nemá klid. Má noční můry, kde se stále opakuje situace, kdy ji tatínek umírá v náručí a kde je bezmocná a chce tu situaci změnit. Na fyzické rovině ji trápily bolesti na hrudi a celkově velký žal z té nečekané ztráty a nepochopení celé situace, kdy se po dlouhých letech vzájemného nepochopení, konečně s tatínkem sešli na společné vlně. Také každý večer děkovala „do nebe“ a když jednou opomněla, sužovaly ji veliké výčitky svědomí.

Pracovala jsem skrze dálkovou terapii a ukázaly se následující informace a souvislosti:

Nejprve se ukázala klientka, jak je vyčerpaná smutkem a nepochopením celé situace. Přišel k ní otec a vše ji vysvětloval… že život nemůže plynou dle jejích představ a přání, že má své zákonitosti a učení. Že i jemu samotnému toto pochopení trvalo celý život a ve chvíli, kdy to vše pochopil a přijal, mohl odejít..uznal vlastní tvrdost i neústupnost a děkoval za klientčino dobré srdce a lekce, které mu svojí „jinakostí“ dala…klientka dostala spoustu tatínkových AHA momentů a zpytování..to vše bylo pro ni velice šokující a neobvyklé..chápala to, ale bylo to velice neobvyklé a tak náhlé..nechtěla přijmout tuto celou situaci, která si klidně plula bez jejího „svolení“..“ona mu přeci nedovolila odejít??…co to je??“..to vše v ní vířilo a dralo se ven..přišlo i zahanbení nad takovýmto sobeckým chováním…přichází i bytosti, ke kterým se pravidelně před spaním modlí..ukazují zákulisí modliteb…je tam strach ze ztráty..z toho, že nemá kontrolu nad životem, že má pocit, že ji život jen tak proklouzává mezi prsty a ona to nemůžete ovlivnit..jen přihlíží a kouká, symbolicky, na ty ruce, jak ten život mezi prsty proklouzává a ona je zcela bezmocná..je to život, kde ztratila tatínka, respektive, jeho duše byla jejím synem..koukneme se na to blíž, z toho ty sny, jak ji otec umírá v náručí a ona je zcela bezmocná s myšlenkou, že to musí změnit i když reálně nemůže!!

V tomto prvním životě je klientka ženou, matkou…život se rozkrývá přes zkušenost smrti blízkého…drží v náručí umírajícího syna a odmítá to přijmout..život se otvírá a ukazují se souvislosti…roky před smrtí syna, přišla i o manžela…ztrátu obou nedokázala unést, stáhla se do samoty a zbytek života (asi dalších 20 let) prožila v ústraní a sama…po smrti nechápala o co tam šlo a tak jsme se na to podívali z širší perspektivy…celý rod „trpěl“ ztrátou mužů..muži prostě umírali a vše zůstávalo jen na ženách…na rodě byla kletba..kletba, kterou na rod dala klientka sama…(v životě, kde toužila po muži svého srdce a který podlehl vůli své matky a vzal si jinou..klientka jeho matku a s ní i celý rod, proklela. Samozřejmě nemohla vědět, že se do toho rodu později vtělí a bude si muset následky vlastního prokletí prožít!!…)

Bylo potřeba tedy rozkrýt i druhý život, kde došlo k tomu rodovému prokletí..klientka byla opět ženou…ženou toužící po tom, dostat se do lepší společenské třídy..našla si hlupáčka, který ji to manželstvím měl umožnit, ale jeho rodina vše prokoukla a sňatek nedovolila..klientka se velice rozzlobila..ne celou tu situaci, že ani ten muž o ni nebojoval, asi ani jeho náklonnost nebyla tak křišťálově čistá..asi tam byla vzájemná vypočítavost..ona krásná..on zajištěný…a tak svůj vztek vložila do kletby..proklela rod, mužské pokolení..proklela matku s tím, at sama pozná, jaké to je, přijít o muže svého srdce……Učením tohoto života bylo pochopení o zneužívání lásky a vztahu, že to není proprieta na handl..měla pochopit, že s láskou a vlastní krásou se takto nezachází…tento postoj zastávala po mnoho životů s láskou i vlastní krásou zacházela jak kupec na trhu..potřebovala zkušenost ohledně hodnoty vlastní krásy a lásky jako takové..vztahu, co to obnáší..

pochopila, uvědomila si důležitost těch prožitků a ztrát…pocit křivdy a nespravedlnosti vystřídala hluboká pokora a pochopení..

ten život ještě samozřejmě pokračoval dál..tou svojí nepokorou a způsoby, jakými se chtěla dostat z chudoby ven způsobil, že už nebyla šance v tom uspět…vdala se za nuzáka, který ji a děti nebyl schopný uživit a tuto frustraci si vybíjel na ni i dětech..ona ztratila krásu, sny i naději..z ega a namyšlenosti byl pád na úplné dno..muž hrubý, volba rozumu – zajistit se skrze druhého-zemřela vyčerpaná, znechucená, bez naděje

vše se pak integrovalo, obě ty části z obou životů…spolupracovaly…docházely k pochopení..uvolňoval se přetlak z nedocenění, pohrdání, vlastní nespokojenost se sama sebou..sebereflexe a omluvy…vzájemné přijetí sama sebe..vděk za bezpodmínečné přijetí i odpuštění chyb…poté nastal čas na zrušení kletby..to přineslo velikou úlevu (kletba ovlivňovala klientku ve vícero životech)

přišlo i pochopení, proč byla v přítomnosti klientka tak zničená ze ztráty svého tatínka..uvědomila si, že šlo hlavně o ty staré bolavé rány těch dřívějších ztrát mužů a nepochopení principu zrození a smrti..došlo k dalším uvědoměním o vlastní cestě, vlastním životě..o obrovské touze a vnitřní síle a motivaci, jít dál, nestagnovat, nebýt polapena minulostí

doladily jsme už jen terapii těla..ještě se tam ukázalo, že u té ztráty syna (prakticky byl dospělý) je výčitka, že ho jako matka nedokázala ochránit…s duší syna (v přítomném životě svého otce) si vše potřebovali ujasnit…on ji vysvětlil, že to bylo jeho svobodné rozhodnutí ji ochraňovat, i když za to zaplatil životem a že on má výčitky, že ji neochránil..ona ho ujistila, že ji ochránil neb útočníci po jeho smrti prchli …smějí se, jak pošetilí byli, že oba cítili vinu ač to tak nebylo..dostavila se úleva a odpuštění

 

Klientka také měla před terapií pocit, že se jí opakují v životě ztráty blízkých osob, že je snad prokletá..i toto se objevilo v terapii jako uvědomění na konci, že ty ztráty se už nepotřebují opakovat neb tu zkušenost už klientka má a tak ji už nepotřebuje více opakovat dál a dál, má to prožité.

*************

To bylo celé…klientka konečně tatínka pustila a jeho ztrátu přijala..noční můry ustaly..bolesti také..smutek ještě zůstal, ale to bývá…byla to čerstvá ztráta blízké osoby, ke které smutek patří..i ten časem odezní a zůstane jen láska a vzpomínka v srdci.