S paní XY a její dcerou jsme se setkaly na Intuitivní
kresbě pro rodiče a děti. Po vyhodnocení kresby se paní rozpovídala, že by ještě chtěla aktivně řešit jejich dlouhodobý problém s chronickým štěkavým kašlem dcerky.  Dohodly jsme se na spolupráci a kombinaci jak individuální práce s maminkou, tak i terapie matka-dcera.

Chronologicky jsme postupovaly následovně a to se záměrem „vyléčení“ chronického kašle dcerky, práce na vztahu matka, dcera:

1- Regresní terapie na porod dcery (práce s matkou)

2- Regresní terapie na těhotenství s dcerou (práce s matkou)

3- Regresní terapie na prenatál a porod matky; ženství (práce s matkou)

4- postavení ženství v rodě (práce s matkou)

5- společná terapie (matka+dcera) – koučink ohledně společného řešení zdravotních problémů – duchovní příčiny nemocí; individuální terapie s dcerou o prožitých traumatech z rodiny

6- Přechodový rituál Narození (pro dceru za aktivní účasti matky)

7-Intuitivní tanec – matka+dcera

Nalezené příčiny u jednotlivých sezení:

1- regrese porod dcery – převzatý strach od matky, ohledně nerespektujícího přístupu tchýně, že stejný model bude babička aplikovat na dítě, porod císařským řezem (matka – strach z bolesti z přirozeného porodu, z nástřihu, že se bude hlasitě projevovat, že porod je hrůza (převzala od své matky) – dítě reaguje v břiše rotací, obmotáním pupečníku, strachem z porodu), strach matky, že dítě zde nečeká nic hezkého – dítě se tedy logicky nechce narodit, další strachy matky (restimulovaná traumata z vlastního prenatálu, nepřijetí jako ženy (otec očekával narození syna,….), odloučení novorozence od matky po narození, nevyřčené výčitky a zklamání matky, že ostatní viděli dítě první, že na první procházku šel s nimi i tchán a ne jen ona s manželem. „dobré“ rady a mentorování od příbuzných – těžce nesené a nepřijaté matkou bez vysloveného odmítnutí či protestu ( stejný model jako u porodu – neprojevím se, ať nejsem za hysterku). Hlavní příčina kašle však je, že matka se během porodu dítěti zavázala příslibem, Neboj se, já tě ochráním“ s trváním na celý život. Tento projev opičí lásky dítěti způsoboval neustálý pocit nesvobody-nemožnosti se nadýchnout – dušení!!! Matka dítěti vzala zodpovědnost za jeho život!!!! Dítěti chyběl svobodný prostor pro volné dýchání a žití. Ač vše bylo děláno v lásce a nejlepším záměru, dítěti to přineslo několikaleté zdravotní problémy. Dítě všechny tyto traumata projevovalo již hned po narození neutěšitelným pláčem.

2- regrese těhotenství s dcerou –  souvislosti skrze prožitky matky (svatba v těhotenství, svatební slib, touha matky někomu patřit (model podmíněné lásky)komentáře příbuzných ohledně sňatku, atd..; silná opilost novomanžela, který si neuvědomuje, že je již ženatý-emoční trauma pro matku; strach matky, aby jí opilý novomanžel neublížil přenesený na dítě). Strachy předané skrze matku dítěti.

3- regrese matka – vlastní prenatál, porod-  témata, na které dítě umožnilo skrze svůj kašel, náhled a následné „vyléčení“. (U matky pocit nepřijetí otcem jako ženy – následek – popření svého ženství, chování jako kluk. Opakující se model podmíněné lásky, zavděčení se, neschopnost projevit se ve své přirozenosti, taková jaká jsem. Strach před narozením „nevím ,co mě tam čeká, „nevím kde jsem“, opět odloučení novorozence od matky „ strach, chci zpátky k mamince“.

4- postavení ženství v rodě (bylo potřeba se cíleně zaměřit na ženství neb klientka v sobě nesla nepřijetí od otce jako žena, narodila se jí dcera, která ji svým přirozeným přijetím sama sebe napomáhá zpracovat téma ženství a to nejen jí, ale i celému rodu.) Postavení konstelací, pojmenování aktuálního stavu a chování žen v rodě, jejich vztahu ke svému ženství, k mužům, ve společnosti obecně. Ženy v rodě chtějí pomoc, aby přestaly sloužit a posluhovat svým mužům a aby se naučily vážit si sami sebe. Došlo k narovnání vztahů mezi muži a ženami.

5 –  společný koučink (matka+dcera) – prohloubení vzájemné komunikace, řešení zdravotních problémů z pohledy duchovních příčin nemocí; individuální terapie s dcerou ohledně nevyřešených traumat z rodiny

Záměrem společného sezení bylo otevření bezpečného prostoru pro vzájemné sdílení a pochopení informací, které tělo sděluje skrze nemoci. Individuální terapie s dcerou – došlo k uvolnění a „doléčení“ traumat z rodiny, které ještě dcera neměla zcela zpracované a propuštěné.

6 – přechodový rituál Narození – přechodový rituál pro dceru pro rehabilitaci jejího početí, prenatálu a narození, za aktivní účasti matky. Velice emočně náročné, léčivé, rehabilitující a osvobozující pro obě dvě.

7 – Intuitivní tanec – na závěr měly obě možnost si věnovat hodinu plné pozornosti ve společném intuitivním tanci. To umožnilo celý terapeutický a léčivý proces slavnostně ukončit.

Zpětná vazba od klientky: kašel odezněl a již se nevrací. Vztah s dcerou je hlubší.