Dívka, 7 let, od narození sourozence občasné dýchací problémy, které se časem staly velice obtěžující. Intervaly se zkracovaly, dívka se stále častěji stěžovala, že se nemůže nadýchnout a to v běžném dni i ve vodě.

Opět terapie přes médium, vzhledem k věku dítěte.

Nejprve se ukázaly dýchací problémy z porodu:

– šok z toho, že nebyla porozena přirozeně, ale akutním císařem

–  nemožnost se nadýchnout čerstvého vzduchu v porodnici

– špatně se dýchá, jak je zabalená v zabalovačce, stále porodnice

Dál se ukazují minulé životy, oba společné se současným sourozencem:

1 ) Naše dívka je matkou syna, kterého tak moc opečovává opičí láskou, že je z chlapce velký tlustý muž, který svou matku nenávidí a nakonec ji v záchvatu vzteku udusí. Sám nedlouho po ní umírá neb je postižený a nedokáže se o sebe sám postarat.

Obě duše si uvědomují svá učení. Dívka je nabádaná, at si i v tomto životě dá pozor a sourozence neomezuje na svobodě svoji přehnanou péčí a úzkostlivostí.

V tomto sezení se zpracovávala i traumata těla, takže na fyzické rovině se výsledek ukázal okamžitě. Dívka již mohla volně dýchat. Jen podotkla, že ještě to není zcela v pořádku, když je ve vodě.

I tento problém se brzy vyřešit a to v rámci dalšího sezení, které se dělalo na základě snu, který měla její matka, kde matka dostala informaci, že dítě nese velkou tíží a že je potřeba to zpracovat.

Ve druhém sezení se ukázal opět minulý život dívky s jejím aktuálním sourozencem. Zde byla jeho starší sestrou, která jej měla hlídat. Místo toho se honila za motýlem a mladší bratříček se mezitím doplazil k potoku, kam spadl a utopil se. Dívka následkem této tragédie cítila silnou zodpovědnost za jeho smrt, i když jí nikdo přímo neobvinil. Tuto tíhu si nesla do dnešních dnů. Na úrovni duší, se obě duše smířily, vysvětlili si, že dívka nenese za tragédii vinu, že duše bratra si tuto zkušenost sama vybrala, že se stále dokola učí větší zodpovědnosti za své činy i v raném dětství. Duše bratra si předělala nastavení ohledně opatrnosti a zodpovědnosti. Duše dívky si uvědomila, proč je nyní a i v minulém životě (kde byla matkou postiženého chlapce) tolik úzkostlivá v péči o něj.

Ještě jsme se podívali na život, kde to bylo obráceně. Dívka byla starší, asi 10 let a sourozenec mladší chlapec, asi 6 let. Hráli si u rybníka. Chlapec dívku pošťuchoval a snažil se ji srazit do vody i když věděl, že neumí plavat. To se mu nakonec povedlo a dívka utonula.

I zde jsme udělali terapii těla, kde si dívka uvědomila, že veškerou přebytečnou vodu z těla (v tomto případě plic) může v těle přesměrovat do močových cest a vyčůrat ji.

Tím bylo sezení u konce. Na fyzické rovině byl opět výsledek ihned projevený. Od těchto dvou sezení, dívka nemá žádné obtíže s dýcháním.