Se svolením klientky, se kterou úspěšně spolupracujeme již delší dobu, mohu uveřejnit její skvělé a okamžité reakce na dálkové léčení. Oba příběhy spolu úzce souvisí neb se projevily na těle v jasné souvislosti, ale klíčování jsme udělaly postupně a odděleně. První z nich byla vysoká horečka, která se objevila nečekaně po vyšetření v nemocnici…

Klientka dostala následující vysvětlení o důvodech této horečky:

„Ano, jedná se o protest těla, reakce na to, že dostatečně nenasloucháte jeho potřebám a stále svěřujete definici/ klíčování informací, které vám dává, někomu jinému – doktorům,…tělo je naštvané, že stále nekomunikujete na přímo s ním a že si v této oblasti nevěříte a raději spoléháte na druhé/cizí lidi.

Odráží se tam životy, kdy jste k tělu neměla dostatečný respekt a brala jste ho jen jako „schránku“, kterou není potřeba nijak respektovat a naslouchat ji. Prostě jen cosi, co zde můžete využít a pak vyhodit … takový obal … je tam veliká zloba těla za tyto přístupy … asi nastal čas toto uvolnit a lépe a vědoměji nastavit svůj vztah k tělu.“

Dále se komunikovalo přímo s tělem, které se cítilo zanedbané, nevyslyšené, nedůležité.mělo v sobě hodně zloby a nespokojenosti, kterou bylo potřeba ventilovat (což se uskutečnilo skrze tu horečku – ten tlak a zloba, nespokojenost.úplné horko a rudo) tělo bylo zaskočeno náhlou pozorností a možností se vyjádřit a tím, že je a bude vyslyšeno..sdělilo, že ho hrozně rozzlobilo to, jak lehce ho klientka svěřila k experimentům lékařů, když jí tělo dávalo jasný směr a témata na zamyšlení..k tomu se ještě nabalily staré křivdy na tělech z minulých inkarnací. Jinak děkovalo, že klientka už pokrok udělala a že se mu snaží více naslouchat a že mu  dává více prostoru k regeneraci..péči…atd.

Dále dochází k omluvám všem tělům a klientka vysvětluje, že ještě není tak zkušená nebo si tolik nevěří, aby se ve vážnějších případech nešla poradit s lékaři. Vzniká mezi nimi dohoda o tom, že dokud si klientka dostatečně nevěří, že by signály těla správně rozklíčovala, tak se i nadále bude obracet na lékaře, které ale bude pečlivě vybírat, aby se zaměřovali na celostní medicinu a tělo brali jako součást většího celku a systému. tato dohoda je přijatelná pro oba.Tělo je rádo, že se domluvili, že ho klientka slyší a snaží se ho pochopit.

Klientce jsem ještě doporučila udělat si rituál pro všechna ta nerespektovaná těla, aby dostala potřebnou lásku a pozornost a jejich vazby se tím urovnaly. Klientka to zvládla na výbornou a byla obohacena o další silný léčivý prožitek a hlavně o spoustu vlastních AHA momentů, které ji pomohou k větší změně v přístupu a naslouchání svému tělu.

Horečka ihned po dokončení terapie klesla pod 37C a již se nezvýšila. Byla 2x přeměřena neb v té době ještě byla v nemocnici. Poté mohla jít domů.

Další příběh léčení, který souvisí s tímto, je uveden zvlášť a to pod názvem “ Bolesti břicha“.