Tak a máme tu další zajímavý příběh, paní Pavly.

Přišla se zajímavým tématem, které dnes řeší mnoho lidí a to finanční nespokojenost. Začaly jsme pracovat s jejím komentářem, k tomuto tématu, který pronesla dost rozhořčeně a to, že „ tady lidi žerou i kůrky od chleba“. Mě osobně na tom nepřijde nic divného, naopak jako dítě jsem jedla jen ty kůrky a přála jsem si, aby chleba byl celý křupavýJ.  A tak jsme šly do hloubky tohoto zajímavého postoje.

Paní Pavla se dostala do minulého života, kde se objevila tato slovní asociace. Cítila vnitřní výčitku vůči místním lidem, že jedí právě i ty kůrky, jelikož pro ni to byla symbolika toho, že si odříkají od života, že nežijí úplně. Že ta kůrka je symbolikou toho, že jsou na okraji, že se drží při zdi a bojí se jít dál, že mají strach z hojnosti, z toho užít si všeho pořádně, dát do toho více energie, užívat si toho přirozeného stavu hojnosti, který je všude kolem. Sama ten jejich strach cítila fyzicky v oblasti solaru. Celá situace pro ni byla provokativní, že ji to nutilo tu stagnující energii rozjet, cítila, že by měla, ale byla svázaná vlastními omezeními, která kdysi převzala za své od svého okolí. Uvědomila si, jak se chce vrátit ke svému původnímu nastavení-čistotě, do stavu, který žila dříve, ještě předtím, než vstoupila do první inkarnace sem na Zem. Uvědomila si, že žila v hojnosti a souladu se vším kolem, s vesmírem i prostředím, kde byla. Došlo jí, že po opětovném přenastavení na ten původní stav, bude opět zažívat hojnost, soulad, harmonii. A zde se paní Pavle začali propojovat, v tomto sezení, i další její životní otázky, na které hledala již dříve odpovědi. Došlo jí, jak je důležité, že je v této inkarnaci, tady a teď, že zde má důležitou práci, že až se ji podaří nastavit se zpět do původního nastavení hojnosti a souladu se vším, bude zde moci plnit své poslání a to pozitivně a léčivě působit na své okolí a tím zvedat energetické frekvence daného místa a lidí. Uvědomila si, že je čas na tom začít pracovat. Dál se jí v sezení ukázal vhled do toho původního nastavení, aby si ho mohla „osahat“ a procítit. Vnímala vlastní lehkost bytí, samozřejmost a důvěru v celý tamní koloběh bytí, vyváženost, symbiózu. Všeho je všude hojnost, není zde hlad ani jakýkoliv jiný nedostatek. Najednou si uvědomila, že z toho harmonického světa mívá vhledy do světů opačných, které jsou zatíženy disharmonií a strádáním. To ji přišlo zajímavé neb v přítomném životě mívá přesně opačné vhledy. Z neladu a disharmonie vhledy do „pravých“ harmonických světů. U toho si uvědomila, že ji na mysl přišla otázka, kterou jí klade hodně lidí:“ a co by člověk dělal, kdyby měl vše zadarmo a nemusel pracovat, aby si zajistil obživu“, že prý by se lidi nudili, to prý slýchala už od dětství. Jako odpověď ji přišlo následující:“Jde o absolutní nepochopení stvoření“ s tím klientka moc spokojená nebyla a tak žádala o hlubší rozbor a vysvětlení. Dostalo se jí odpovědi, že se má naučit žít v souladu s vesmírem a že odpověď sama pozná, že teď se má dostat do toho stavu, který zažívala v „pravém“ světě. Opět klientka nevěděla jak, a bylo jí řečeno, že tím, že změní svůj životní postoj v přítomném životě, ať přestane kritizovat bytosti, které žijí jinak než ona, že nezná jejich příběh, nezná jejich učení, sbírají si svoje zkušenosti a to, že jsou jiné, než potřebuje ona, neznamená, že jsou špatné. Pak se bude moci napojit na původní zdroj.  Dále byla upozorněna, že až tohoto stavu dosáhne, až bude žít v hojnosti, že si má dát pozor na to, aby se nevyvyšovala nad ostatní, také, že nemá lidi litovat, pro jejich „chudobu“ či jiné životní zkušenosti, které si potřebují projít. Hlavně ať nepáchá „dobro“, třeba tím, že takovým lidem bude vnucovat svoji pomoc ať duchovní či hmotnou. Vždy má poskytnutí pomoci dobře vyciťovat se svých vyšším Já, aby nenarušila nikomu jeho svobodnou cestu učení. Na žebráky má působit spíše energeticky, aby se jim navýšili vibrace než jim dát peníze, to by jim stejně nepomohlo. Klientka má v sobě hodně netrpělivosti a nejraději by tento stav „pravých“ světů už plně žila, dostává se ji ale uvědomění, že vše má svůj čas a kdyby svůj proces uspěchala, nedošlo by k plnému pochopení učení. Klientce tato odpověď nestačí a prosí svého duchovního průvodce o pomoc. Je ji sděleno, že má pracovat na svých „chybných“ přesvědčeních. Jde o myšlenky typu:“Život není lehký“, „Musíme se hodně snažit, abychom byli bohatí, a něco jsme měli“. Pracujeme s těmito omezujícími přesvědčeními a uvolňujeme prostor pro přínosnější a podporující přesvědčení. Další škodlivé přesvědčení, které je dnes hodně rozšířené je „ člověk je na všechno sám, měl by si všechno zařídit sám“. V tomto spatřuje klientka velký nesmysl, v celém vesmíru a na většině planet je vše propojeno a nic není odděleno a nefunguje bez návaznosti ostatních částí. Tento fenomén v této době je velice škodlivý, člověk nyní dělá vše odděleně a tak škodí nejen sobě, ale i planetě. Klientka je opět vybídnuta, aby si velice dobře hlídala své myšlenky, mají být čisté, aby si udržela čisté napojení. Ihned se snaží logicky a myslí vymyslet, jak zde na planetě Zemi bude prakticky realizovat svoje poslání. Jakmile se nad tím zamýšlí, okamžitě ji přichází informace z duchovního světa, že myslí to nevymyslí, že toto jde mimo rámec chtění a rozumu. Že takto věci nefungují, je třeba vynechat logiku a rozum. Má důvěřovat a vždy se jí dostanou takové pomůcky a informace, které bude v danou chvíli potřebovat. Stačí důvěřovat a otevřít se tomu. Tím se dostáváme k jejímu dalšímu tématu a tím je touha obnovit či aktivovat si různé duchovní nauky, učení či umění z minulých životů. Klientka byla přesvědčena, že díky tomu jí vše půjde jednodušeji a rychleji. Od jejího duchovního průvodce dostává zprávu, že nepotřebuje nic z těch minulých životů aktivovat ani obnovovat, že tyto schopnosti nepotřebuje, že nyní bude působit energeticky. To ovšem klientka slyšet nechtěla a na tuto zprávu reaguje velice rozladěně. Pomáhám klientce v tom, aby si uvědomila, která její část je tím tak moc pohoršena a není schopná tuto informaci přijmout. Uvědomuje si, že je to její ego, to se brání a kope a nechce přijmout možnost jiné cesty, než té, kterou si vysnilo. Klientka se uklidnila a přijímá ještě vzkaz od svého průvodce. Jsou to slova lásky a útěchy a ubezpečení o tom, že se klientka do toho svého původního nastavení dostane, jen, že to nemá tlačit logikou a má si uvědomit, že to přichází přirozeně. Klientce přichází malý vhled z budoucnosti a to ji opět vrhne do pocitů nejistoty a potřeby vidět už nějaké fyzické výsledky. Provázím ji tedy hlubším vhledem do její pravděpodobné budoucnosti, zde opět nachází jistotu. Vidí, jak si plní své poslání, jak umí žít v harmonii, jak předává spoustu informací a pozitivně působí na své okolí. Vnímá hlubokou vnitřní pochopení principů stvoření a života. Život má naplněný. Opět se projevuje touha vše mít a vidět 100%, klientce vadí, že obraz není zcela jasný, že je jaksi v mlze. Vysvětlujeme si důvody a klientce je ponechán tento vhled pro možnost se k němu kdykoliv vrátit pro pocit jistoty a síly, že to vše má smysl. Loučí se svým průvodcem a dostává od něj poupě rudé růže jako symbol toho, že stejně jako se bude rozvíjet to poupě, bude se rozvíjet i má klientka.
A tak se sezení odvíjí dál, klientka si uvědomuje, jaký potenciál v sobě má, že vše jsou jen jakési masky, které je potřeba odhodit a odkrýt vlastní „čistou“ podstatu. Uvědomuje si svobodu a prostor a to, že se těší na další tvoření a plnění svého poslání. Ucítila své silné napojení a jak jím proudí energie,silná a pulzující. Přišlo ji divné, jak je možné, že s touto energií se může stát, že je nedostatek a tak si uvědomila, že nedostatek, bída a negace jsou tam, kde je proud této energie blokován, je tam, kam se energie dostat nemůže. Dostává vhled, jak již dříve pracovala s tímto stejným posláním, které má nyní plnit zde v přítomnosti. Vnímala se, jak je na „temném místě“, kde energie neproudí, kde je bída, hlad, nedostatek. Viděla se, jak se napojuje na zdroj, aby tam vše prosvítila. Je si vědoma toho, že se musí soustředit na vnitřní napojení a ne na zdroje zvenčí. Dále si uvědomuje, že si musí hlídat, co vše ze svého okolí přebírá do sebe, že si musí procitovat vše, co by chtěla z okolí přijmout, aby to pro ni bylo přínosné a ne destruktivní.
uvědomuje si, jak časem se tato její schopnost napojení a prozáření okolí automatizuje, že se již nemusí soustředit na to, jak to dělá. Ještě si uvědomuje, že to, co dělá nelze předat slovně, že to se předává pouze prožitkem, slovně to nelze popsat ani vyjádřit. Klientka si neodpustí praktickou otázku a to „jak mi budou chodit peníze?“, odpověď je, že tak, jak se to děje v „pravých světech – automaticky“. Další vhled má klientka do svého života, kde pracuje s energetickým léčením, vnímá, jaké používá barvy a uvědomuje si, že i v tomto má v sobě jakési předsudky ohledně výběru a funkcí jednotlivých barev. Zjišťuje, jak tato energetické léčení působí právě skrze ty barvy, jak se barvy i intenzita mění v závislosti na daných skutečnostech a potřebě jednotlivého léčení.
Na hlubší úrovni se klientka setkává se svými světelnými průvodci a dalšími bytostmi, kde sdílí svoji radost ze společného setkání. Klientka má potřebu se převléci, svléci hrubší oděv, aby se zas cítila čistě a jemně. Bytosti, které přišli ji doprovází do míst „ jejího nového života – nového nastavení – jednoho z pravých světů“. Klientka si vše procituje a  vnímá na plno. Ochutnává pocit hojnosti, jistoty, souladu. Je plná nových dojmů a vjemů. Vše ještě dobíhá a stabilizuje se. Klientka má pocit, jak by vyšla ze sauny.  Ještě se zaměřujeme na tělo a kontrolujeme, zda vše, co mělo být dnes zpracováno a uvolněno bylo hotovo. Klientka ještě vnímá jakési strachy, které jsou uloženy v břiše. Jsou to „Strach a flustrace z nedostatku, Strach ze samoty, Strach z toho, že nebudu dost dobrá,  Pocity zoufalství, Pocit, že nemůžu říct co potřebuji, ..“. Vše jsme propustily a sezení mohlo být ukončeno. Uff, další slupka v tématu hojnosti – nedostatku odloupnuta, zpracována a propuštěna.  Klientka odchází spokojená se spoustou věcí k přemýšlení.