Setkání s Matkou Zemí:
ze závěru jedné terapie ohledně léčivých energií, které byly zneužívané…

… ještě cítím jako důležité přizvat ducha Matky Země … tam všichni padáme v úctě na kolena … já prosím o odpuštění, že jsem způsobil to vše, co jsem způsobil … říkám, že nevím, zda mi může někdy odpustit a že pochopím, pokud nebude moci … že si uvědomuji, kolik bolesti a utrpení stále musí zažívat díky mé nevědomosti … ostatní koukají … ti, kteří ty negace posílali do Matky Země, jsou zaskočeni, jak moc jí to ubližuje a také padají na kolena a prosí o odpuštění. Všem říkám, že máme dovoleno ty energie posílat do Zdroje s prosbou o přetvoření, že to je cesta … cesta čisté transformace, ať si to každý sám za sebe ověří a používá, pokud je s tím v souladu, ale že násilné vypouštění negací do Matky Země s tím, ať si s tím poradí, není nic vhodného. Je, ale na každém, jak si s tou informací poradí, že všichni mají svobodnou vůli. Matka Země ke mě přistupuje, zvedá mě za bradu … je to takové zhmotnění soucitu a mateřské lásky … opět nepopsatelné … je v ní tolik lásky, ale i bolesti, co ji děláme … , ale ona to pokorně přijímá a pracuje s tím … nemluví … spíš to tak vnímám v sobě … už dávno mi odpustila … v podstatě se nedá říct, že odpustila, protože necítila křivdu nebo negaci … byl jsem a i nadále, v každé své hmotné inkarnaci jsem, jejím dítětem a tak mě nemůže nenávidět … cítí jen lásku a soucit a věří, že jednou prozřu a sám najdu svoji cestu pravdy .… je to silné setkání … prosím ji, zda můžeme alespoň udělat to, že každý za sebe ji požádáme o vrácení všech těch negací, co jsme kdy do ní pustili s tím, že je rovnou přepošleme do Zdroje na transformaci … každému říkám, že jde jen o přesun, že ty energie není potřeba tahat zpět na sebe, nebo do sebe … jen požádat Zdroj o jejich přemístění z Matky Země do Zdroje … Matka Země souhlasí … není to pro ni podstatné, ale dělá ji to radost … jako matce, co vidí pokroky u svého dítěte … ráda nám tu možnost poskytne … žádám tedy všechny, kteří to tak cítí, aby se přidali a přesunuly ty negativní energie z Matky Země do Zdroje. Hodně mě brní ruce … řekla bych, že je to spíš očišťující pro nás, kteří to děláme … děkujeme jí … myslím, že zůstává, že chce vidět dokončení toho procesu…

… po pár dnech jsem měla krásný mystický zážitek během dne … Matka Země mi sdělila (opět s nesmírnou laskavostí a mateřským bezpodmínečným přijetím), že když budu potřebovat, ráda mi pomůže s „odložením“ zátěží a věcí, které už nejsou pro mé nejvyšší dobro … vnímala jsem to jako obraz, kdy mě zvala, ať si lehnu do trávy a odevzdám ji vše nepotřebné, co mě zatěžuje … jemně mi pomohla tyto energie vytáhnout z mého těla a s jemností a laskavostí je odeslala do Zdroje … krásné … došlo mi, že díky té předešlé terapii jsem více v souladu s Matkou Zemí a že pokud ze srdce požádám, ráda mi pomůže s očistou a léčením … Není to o tom, jak se řešilo v terapii výše, že bez ohledu na ní, se negace a vše nepotřebné prostě do země „narve“ a ať si s tím poradí sama, že to už je její věc, ale, že když je ze srdce požádána, tak ráda pomůže a i ona sama nabízí možnost pomoci, podpory, očisty a léčení … a jak mi sama ukázala … nenechává si to v sobě, jemně to pomůže odstranit a pošle do Zdroje na transformaci. Jsem vděčná za tento dodatečný vhled a hlavně osobní zkušenost. Načtené to má člověk ze všech možných stran, ale osobní zkušenost je prostě nenahraditelná. Miluji to!