Ráda bych dnes psala o tom, proč jsem začala organizovat setkávání žen v rámci Ženských kruhů.

No není to žádná věda, ani záhada. Prostě jsem cítila potřebu něco takového navrátit do našich životů. Dříve se ženy přirozeně setkávaly napříč generacemi při společné práci. V některých kulturách, v rámci měsíčního cyklu, v Červených stanech. Vnímala jsem, že tato pospolitost a vzájemné setkávání, sdílení přítomného okamžiku,  sesterství a podpora, v dnešní uspěchané době, ženám velice chybí. A tak vznikla ženská setkávání pod názvem Ženské kruhy. Tato obohacující a hluboká setkání připravuji ve spolupráci s Jana Šťastná.

Při těchto setkáních je velice důležitá důvěra a možnost sdílení vlastní zranitelnosti. Setkání tedy probíhají v malých skupinách. To nám umožňuje, aby takové setkání mohlo jít do hloubky a mohlo být léčivé. Jsem vděčná, že mohu být součástí těchto léčivých a silných okamžiků, které jsou plné vzájemné podpory, přijetí a důvěry.

I po všech těch dlouhých letech, kdy doprovázím své klienty na jejich cestě k sobě, ke svému srdci, mě stále fascinují ty nádherné okamžiky poznání, uvolnění a odpuštění. Momenty, kdy si člověk konečně dovolí „spustit“ své obranné mechanismy. Okamžiky, kdy si dovolí otevřít své nitro a podívá se do hloubky sama sebe.

Nepřestávají mě „hřát“ ta „poznání a probuzení“, kdy člověk uvidí a pochopí souvislosti a vlastní omezení, které jej izolují od sebe samého. Je to krásné a asi nikdy se mi to „neokouká“. Jsou to okamžiky, které zasahují srdce všech přítomných. Srdce se otevřou a skupina prožívá nádhernou bezpodmínečnost a přijetí, které spousta z nás ve svém životě ještě nezažila. A to jsou přesně ty okamžiky, které mi dodávají sílu a které mě motivují a ujišťují v tom, že takovéto „akce“ mají hluboký smysl. Budování vzájemné důvěry, přijetí a bezpodmínečnosti je to, co dnešní „nemocná“ společnost potřebuje nejvíce. Důvěra, přijímání a bezpodmínečnost vede k laskavosti, vzájemné podpoře, sdílení, spolupráci, lásce. To je, dle mého názoru, cesta k vyléčení moderní společnosti.