Od středy 10.03.2021 se budeme pravidelně setkávat na on-line „nácviku“ vědomého napojení na JÁ JSEM. Půjde o pravidelné setkávání, každou středu od 20:00h. Společně si budete moci vytvořit návyk na vědomé napojování na sama sebe … na svoji duši … vyšší já … do stavu vědomí JÁ JSEM. Setkání jsou společná pro silnější záměr a lepší nacítění a utvoření zdravého návyku.

Nepůjde o žádnou hodinovou meditaci. To není cílem této akce. Jde o nácvik techniky či způsobu napojení. Tato setkání tedy budou na zhruba 10 minut. Aby časově byla dostupná všem. Za „domácí úkol“ bude praktikování této nové dovednosti co nejčastěji během dne a zbytku celého týdne. Další středu společně vyhodnotíme nový návyk a postřehy a posuny, které vám přinesl.

Setkání jsou ZDARMA.

Těším se na viděnou ve středu 10.03.2021.

Lenka

Link  na událost : meet.google.com/yqq-ttjt-dab