Jdi na obsah Jdi na menu
 


Terapie Iva

18. 8. 2014

Paní Iva ke mně přišla s krásným tématem. Měla pocit, že i přes svoji maximální otevřenost, ve vztahu cítí jakési vnitřní omezení či strach, že kdyby přišla partnerská zkouška ve formě nevěry, zda by to zvládla a plně žila to, co říká, že žije, a to respekt a svobodu vůči svému partnerovi. Měla vnitřní strach, že by jí taková situace byla velmi nepříjemná a že by jí i přes její přístup, velice ranila a emočně pohltila. Zjistila, že cítí potřebu vlastnit muže jen pro sebe, což je v rozporu s tím, co by ráda žila.

Sezení jsme začaly tím, že si pojmenovala své poslání v této inkarnaci, je to LÁSKA, umění ŽÍT PRO SEBE, TRANSFORMACE RODU. Sama začala pojmenovávat jednotlivé věci, které vnímá jako vodítka k nalezení příčiny jejích rozporuplných pocitů. Odkrylo se, že se jedná o „ženskou manipulaci na muže a to skrze děti“, dále, že je zde jakási zátěž v ženské linii rodu, že cítí „připoutání“. Dále se objevilo přesvědčení „ŽÍT PRO OSTATNÍ“. Po chvilce se v rodě odkrylo, že vše pochází od muže, který žil v 6 století. Muž cítil silnou svázanost a spoutanost k ženě. Ta žena byla paní Iva. Společně jsme začaly rozkrývat základní příběh:

„ obřad, pohodové, klid, veselost J, je tam zneužívání, ne fyzické, ale jako manipulování, manipulace, krásná manipulace /kdo koho/ no asi vzájemně /kdo koho, koho se to týká/ nás obou. /co se tam děje/ nic co by mě vadilo, iritovalo, taková láska, klid, radost, ale i přesto je tam velká připoutanost /jak vnímáte tu připoutanost/  krásně, je to v pořádku /jak to vnímá partner/ tam je to ještě intenzivnější /jak vy vnímáte tu jeho intenzitu/ nedostupnost volnosti /čí/ mojí /jak to na vás působí/ stísněně /kde po těle/  na srdci, jako těžkost smutek, nepochopení ženy /jako, že muž nechápe ženu? / ano, nepochopení ženy, že žena žije tu radost. / co s tím děláte/ nátlak /na koho/ na ženu /co vy s tím děláte/ nic, žiju nátlak / a jak vám u toho je/ není tam svoboda, ale umím s tím žít, nečiní mi, nemám z toho velké utrpení, cítím bolest na tom srdci / kde se vám to v těle usazuje/někde nad kostrčí, v bedrech / předává se to pak v rodě/ ano /uvědomte si to/ZDE SI DOVOLÍM VSUVKU PRO ČTENÁŘE – ZNOVU SI PŘEČTĚTE ZVÝRAZNĚNÝ TEXT, KLIDNĚ NĚKOLIKRÁT. JE ZDE KRÁSNĚ POPSÁNO JAK SE VĚCI, SE KTERÝMI NEJSME V SOULADU A NECHÁME JE BÝT, UKLÁDAJÍ V TĚLE A PŘEDÁVAJÍ SE V RODĚ DALŠÍM GENERACÍM. hm /jak to tam je s váma dál/ větší smutek už taková sklíčenost / kde po těle/ už i hlava /kde/ cítím tlaky na čele /má to souvislost s 3 okem/ ano /jakou/zavírá se tam ta radost, to vědění /uvědomte si tu souvislost//dál/uzavírání se do sebe, nevím jak přesně, přestávám tančit, netančím / fyzicky, metafora/ oboje /metaforicky co to znamená/ je to vnitřní radost, odevzdávání vnitřní radosti, volnosti /komu ji odevzdáváte/ muži, ale i celku / a proč/ komunita, tlak okolí  /co oni dělají s tou vaši energii?/ ŽENA PATŘÍ MUŽI - /to tam žije ta komunita,to přesvědčení?/ ano. ŽENA JE MAJETEK MUŽE. /kdo nastavil tyto pravidla pro komunitu? / muži /proč to tak nastavili? /nevědomost, síla. /kolik mužů to takto nastavilo? / celek, hodně spousta, všichni /jeden to nastavil, kdo? /někdy dříve, jiné životy. /dál/ vnímám útok, ne fyzický, útok na to srdce /od koho to jde/ od těch mužů /proč to dělají? / vlastnit, mít / proč to potřebují? /nemají, neznají sebe.
Vyzvěte muže z té komunity i z dřívějška /kolik jich je/ hodně /číslo/ 100 určitě. /ať se podívají a zavnímají pocity všech žen v komunitě/jsou toho schopni, zvládají to? / ano /jak to vnímají/svázanost, mají potřebu s těmi pocity bojovat/chtěli by být ženou v takové komunitě? /ne , je tam těžkost, jsou rádi, že jsou muži / když teď zavnímali ty pocity žen, nechtěli by něco změnit/ ne /a proč ne, vždyť se jim to nelíbilo/ přišli by o svoji sílu / rozumím tomu dobře, že tu sílu čerpají ze ženy/ano, NADVLÁDA NAD ŽENAMI  JIM DÁVÁ SÍLU /to jim přijde v pořádku? / ano /ať se všichni podívají do budoucích životů, kde byli jako ženy v té komunitě, jak se jim to líbí, když je to v pořádku /vidí to, vnímají to? /ne, /je to hra, ať se podívají, o nic nejde/akorát oni cítí smutek. /je tam někdo s odvahou, kdo se podíval? / nevím / jen přes pocity / poslední smutek, jejich / z čeho pramení ten smutek/ nepochopení /čeho/ té ženy, že žena umí žít tu radost bez různých svazků, závazků / a není toto ten problém? / vidí to rádi? / nevidí /co jim vadí? / ta radost, pak nemohou brát ženám tu radost-sílu/ proč ta potřeba? / je tam ten boj, mají sílu do boje, do různého, jak by šli bojovat s tou ženskou sílou, kterou pohltí, ta síla není v nich, ta je v síle. Berou sílu skrze ženy, ženy jim dávají sílu. /kde muži ztratili tu sílu čerpat sílu ze zdroje/ když začali bojovat a soupeřit, chtít vyhrát, lpět na výhře. /můžete se zeptat mužů, zda by si chtěli něco zkusit? /ano/chtějí?/ ano /ať se každý podívá na to své napojení na svou ženu, skrze které čerpá tu energii/ano /vidí ho všichni/ano / ať se zkusí podívat a najít napojení na vesmír /ano je silnější /co to znamená/ přejí si to /je to silnější a je to i jejich přání, mít to silnější napojení na vesmír/ sami si to zavřeli.
Takže, pozvěte všechny muže, kteří se chtějí zúčastnit této transformace, ať se přidají k této skupince mužů. /kolik jich je/je jich hodně, tisíce, možná i ty miliony. /stále chodí další, vrství se do kruhu/ Ať se také podívají na napojení na ženu(y) a na napojení na vesmír. /jaké jsou rozdíly?-síla, dostupnost,../to na ženu jako teplo, slunce, to na vesmír obrácená strana, ta síla je větší, mohutnější, trvalá, mohutnější /vnímají ten rozdíl/ ano /který to napojení je pro ně výhodnější/ ten vesmír, obrovská síla, zdroj. Tam teď vyplouvá, ta nerovnováha, vesmír/boj. Pokud ti muži bojují, nemohou mít napojení na ten vesmír, to není v souladu, to nejde, vesmír nebojuje / uvědomují si to všichni/ ano / a co s tím budou dělat? / položí zbraně? Mentální i fyzické /jsou v tom všichni za jedno/ jsou, je v tom jednota / tak ať to udělají/ dělají to /pozoruj, co se tam děje/ radost, oslava, rituál, ohně, spoustu ohně, v dobrém, rituálně, tanec, je to oslava mužství, pravého mužství, síla muže, jak by vraceli tu sílu těm ženám i ty ženy cítí radostJ svobodu, uvolnění, praskání obručí, svazků, závazků, linií, dokonce i nějaký prokletí, propojky, spojky, je to na všech úrovních, vědomí, nevědomí, nadvědomí, podvědomí, jsou to silné svazky /a ty tím povolují/ ano, spletě. Ty vole, to jsou možná i šroubovice, DNA, kabely, pleteně / jak se ti muži cítí, když se to uvolňuje/ zima, silné vibrace, chvění, zima, jak by otřáslo to něčím velkým / čím velkým to otřáslo/ to vědomí se ukotvilo, očistilo /když si zavnímáte ženy a muže, vyrovnává se tam nějak ta energie svobody a rovnoprávnosti/ ano, je to jiné /ženy to vnímají jinak než muži / to je asi přirozené/ ano, je to v pořádku. /ještě to pokračuje/ uvědomění, i tím pádem ty ženy svazovaly ty muže / uvědomují si to muži? / vidí to? Ano /co na to říkají/ jsou rádi, že to je pryč /vidí nesmyslnost toho počínání? / ano svoji nesmyslnost. Ale i ta žena cítí slabost, jak by jí ten muž tolik nepotřeboval. /tak vyzvěte i všechny ženy, aby se přidaly / ať si najdou ta napojení na muže i na vesmír/ bojí se připoutanosti, svázanosti. Vědí, že ti muži čerpali tu sílu, nechtějí to. Ale je to pro ně změna. Jako, že už nebudou takovou součástí toho muže / ať to pozorují,mají nalezeny ty napojení?/některé to na muže už nemají. Já sama to tam mám/samozřejmě se zapojte do té skupiny žen/ ano. /jak to vnímají ti muži/ radost / jak to vnímají ženy/ zatím nevědí /co nevědí/  nevědí, strach, že přijdou o sílu toho muže, neumějí žít bez toho propojení, je to nové. /poproste ty ženy, ať si zavnímají to napojení na vesmír, ať si to procítí, jaké to je, jaká síla z toho vesmíru jde/ je to volnost /bojí se ještě/ ne, jenom čekají co přijde. /jsou všichni muži i ženy připraveni/ ano, jsou vzájemně připravení si odevzdat ty energie, uvolnit ty energie. / všichni kdo jsou připraveni, ať si uvědomí to napojení na vesmír, ať si uvolní veškeré blokace, které jim to napojení na vesmír omezuji/ veškeré strachy a smutky, nezávislost, strach z nezávislosti / ať to vše odevzdají vesmíru, můžou/ ano /jak to vnímáte/ dobrý, nejistota / z čeho pramení nejistota /z neznalosti / co všechno blokuje ta nejistota/ vnitřní klid /brání to někomu v tomto silném napojení na vesmír/ ne. /vnímají všichni to své napojení na vesmír / ano /jak ho mají silné/ obrovské, sloupce / můžou teď maximálně využít té vesmírné energie / ano  / ať si každý zavnímá  to napojení s vesmírem, kde je v nich ukotveno/  nevnímám ukotveno, je to průchod /kam to prochází/ až do země, ukotvení je v té zemi.moment. 3-tí čakra, prochází to tělem, 3. čakra se připojuje /prochází to skrz a třetí čakra je napojena? /ano, je tam rotace. /je tam pojistka na odpojení? / ne, je tam průchod. To odešlo. / ať si každý zavnímá toto napojení a ať si zavnímají tu energii, která tímto do nich prochází, je to i skrze srdeční čakru/ co to dělá v té srdeční čakře/ světlo, obrovská intenzita /působí to nějak na to okolí/ je to propojení. Šípy, který navzájem vystřelují mezi sebou /pozitivně/ určitě. /jak se teď všichni cítí/ jednota celek /jak se jim to líbí/ J není tam líbí se, je to jinak, rovné, bezemoční, klid, je to jiná frekvence. Jenom stojí. / jsou teď připraveni uvolnit propojení mezi muži a ženami? / ano určitě. / ať to tedy udělají, ať uvolní ta propojení. Ať pozorují, jak to na ně působí/ jak to vnímáte/ pořád to běží, pořád to běží.:-) /jak to vnímáte/ na fyzické úrovni , koule v pupku, na srdci, jak by se to propadlo a vytlačilo se to v tom břiše. Průtok i skrze hlavu, obráceně.na fyzické v těle, tlaky, (rozdýchává). Souvislost s obratlem v páteři.  /vy to vnímáte za sebe nebo za všechny/za všechny /je to nutné/ určitě /potřebujete to pro vlastní zkušenost/ ano, přes tělo. / nějak se to změnilo /je to lepší, klidnější, jsou tam vibrace v páteři / vnímáte to pozitivně/ určitě. Celé to vnímám pozitivně. Napadlo mě, jak jsem  naznačovala místo je to spodní dan tien – síla duše /super/. / nechte to dobíhat samovolně/ a zkuste se podívat na ten svůj rod, jak to tam teď vypadá, co to způsobilo? / vysvobození, lehkost / jak se tam teď cítí ti jednotliví členové/ usmívají se, dobře. Komunikují mezi sebou, objímají se /to vás překvapuje/ nebudu hodnotit, je to změna, je to dobré. /je ještě v tom rodě potřeba té manipulace? / ne. /když se podíváte na generace po vás, jak je to ovlivnilo/ pocity dobré,/ vnímáte tam změnu? / klid, mocný klid, jiný, nedá se to popsat. Zkusím to. Uzavřený kruh, plný, celistvost. /zpět k přepojení, už to doběhlo? / ano /jak to vnímají/ prožívají to, stojí,klid, sepjetí, drží se za ruce, vypadá to, jak by se drželi za ruce, zvláštní útvar. To bude i geometrie, obrazec /zkuste vyšší perspektivu/ obrazec, útvar /co má symbolizovat/ neumím to přečíst, pocitově-jednota. Možná se to skládá z trojúhelníků, obrovský obrazec, z nějakých trojúhelníků, obrovský klid, vlnění. /když se na tyto bytosti podíváte, působí to skrze ně na ty, který ještě nebyli připraveni? /určitě.. Jsou to pocity, J jak by se vznášeli do spirál, jako levitace, záplava světel. Dobrý to je. / teď na sebe/ jak vnímáte to napojení na muže, je tam ještě? / ne / máte pocit, že máte v sobě strach se o něj podělit, nebo že byste o něj přišla? / je ve vás a vašem rodě ještě zakódované, že žena patří muži? / ne. /žena je mužův majetek? / rozdýchává, obrovské /co se děje/ hrozí ukazováčkem, silné vibrace, tlaky, nepopsatelné, jak by do mě teď někdo dal. Jak kruh dětský nafukovací a někdo tě chtěl přefouknout. Intenzita něčeho, esencí. Prochází to celým tělem /je to očistné/transformační /pozitivní/ano /pozorujte to a nechte to procházet/ /je to k tomu přesvědčení/ ne, je to ukotvení, přijetí sama za sebe, napojení na ten vesmír. Plné přijetí vesmírné energie. Už dobrý. Přesvědčení je pryč. Nádherné uvolnění v kolenou, stále to běží. Až fakt do prstů, krásné uvolnění. /zavnímejte si srdce, je tam ještě zátěž z nepochopení žen od mužů? / (hledá)cítím klid, nejspíš to tam není /když si prohlídnete to srdíčko, je tam něco? / je tam ta intenzita té energie z toho vesmíru, srdce jako balon, obrovské / mě spíš teď jde o nějakou negaci z minulosti/ ne /nikde nic, malinký, milimetrový/ ne J. /co ten tlak na čele? Třetí oko, je tam ještě ta blokace radosti/ (hledá) cítím obrovský tlak, až fakt velký /je to uvolňování těch blokací/nejspíš /můžete zjistit co to je? / nevím co to je. Teď už to je dobrý, nic tam nepřichází. /zavnímejte si to znova ještě jednou, intenzivně/ (naciťuje). Na fyzické jen tlak, ne tak intenzivní. Na mentální mi nic nepřichází. Klid, čisto. /máte z toho pozitivní pocit? //zeptejte se žen a můžu, zda to takto pro dnešek stačí/ano / poděkujte jim, a že se můžou vrátit tam, kam potřebují/ Jpořád to probíhá / ať to nechají dobíhat, ještě to bude tak 2 dny běžet/ zůstávají /proč zůstávají/ klaní se sobě navzájem /ať si to dodělají sami/ /zpátky k vám/ máte pocit v sobě ještě nějaké závislosti na muži / ne / cítíte někde v sobě skryté přesvědčení, které by vás mohlo manipulovat do závislosti na muži? / ne/ poděkujte za ten vhled do života, potřebujete ho ještě řešit/ ne / jenom všem poděkujte/  /co váš rod, jak ho vnímáte a i když se na ně podíváte/ hm, stojí v linii za sebou, a jak by tam bylo to propojení, v pořádku a vlastně je to vesmírné napojení / cítíte teď z rodu podporu pro tu transformaci, pro váš úkol/ ano /taky jim poděkujte za podporu a spolupráci.

 /je ještě něco, co byste dnes chtěla řešit? /ne

/ jak se cítíte? /klidně.