Životní propady a situace, které nám zamotají hlavu i naše životy jsou pro nás v danou chvíli jen těžce pochopitelné a akceptovatelné.

S.O.S. terapie

Jen málokdo z nás je v tu chvíli schopný odstupu, nadhledu a pomyšlení, že to,

co se nám právě nyní děje, je z dlouhodobé perspektivy vlastně dar.

To, co právě nyní prožíváš Ty není výjimkou.

Nejsi v tom sama!

∗ Pocity zrady, studu, opuštění či zmaru.                           ∗ Po​​city strachu, ztracenosti, úzkosti, nejistoty, obavy či tísně

∗ Myšlenky, které se stále točí v kruhu a nedají spát     ∗ Hledání viny a problémů stále jen v sobě a stavění druhých na piedestal

∗ Pocity, že jsi stále ta malá holka, která se bojí být sama sebou a říct jak to cítí a co chce

∗ Snahu zavděčit se druhým                                                     ∗ Strach, že zůstaneš sama. Že už Tě nikdo nepotřebuje.

∗ Ztrátu pevné půdy pod nohama, kdy nevíš kudy kam; kam patříš; kde je tvé místo a naplnění

∗ Nerozhodnost a absence síly prosadit si své

A JAK Z TOHO VEN?

Dovolit si, aby taky jednou někdo pomohl TOBĚ!

A jak to myslím?

Celý svůj život jsi zaměřená na své okolí. Jsi dcerou, partnerkou, možná manželkou a maminkou, taky už klidně můžeš být i babičkou.

Vždy jsi připravená svým blízkým pomoci a podpořit je.

Když jsou tví blízcí nemocní či v těžké životní situaci  je pro Tebe samozřejmostí být tam pro ně, nabídnout pomoc, nabídnout řešení, či podporu.

Asi si říkáš, proč to tady tak vypisuju, že je to přeci samozřejmé. Že je lidské a „normální“ si pomáhat a podporovat se.

Ano, to je, říkáš to správně.

 A já k tomu ještě dodám, že nad tím vším je ještě jedna důležitá osoba a to jsi TY!

Bez Tebe a Tvého pocitu štěstí, sebenaplnění, sebedůvěry, smysluplnosti a radosti, které Tě činí celistvou, silnou a milující, by nic z toho výše nemohlo být naplňováno.

Jak můžeš dlouhodobě podporovat druhé, když nepodporuješ tu nejdůležitější osobu ve Tvém životě = SEBE?

Je to čistá logika či matematika, přímá úměra, chceš-li 🙂

        Spokojená žena = spokojená rodina                                  Spokojená máma = spokojené dítě   

Spokojená podnikatelka = úspěšný byznys

Péče o sebe NENÍ SOBECTVÍ!

Péče o sebe je základním pilířem Tvé spokojenosti a tím i harmonického prostředí a vztahů ve tvém okolí!

Když jsi spokojená Ty, je spokojeno i Tvé okolí!

Žití přítomného okamžiku je naše přirozenost a mělo by být i samozřejmostí.

A tak stejně jako pečuješ o svoji domácnost, své bolavé zuby či tělo, dovol si ten luxus

A ZAČNI PEČOVAT O SVOJI BOLAVOU DUŠI.

Dovol si být

I K SOBĚ

LASKAVÁ

.

          NECH o sebe

VÍCE

PEČOVAT!