Etický kodex

  • pracuji podle svého srdce a v souladu s klientem
  • mám v úctě klienta a jeho cestu a udržuji je v důvěře
  • přispívám k léčení tam, kde k tomu klient dal souhlas
  • zůstávám s klientem po celou dobu naší společné práce, respektuji jeho/její soukromí
  • znám a respektuji svoje profesionální hranice (neurčuji diagnózy)
  • vážím si své vlastní práce a oceňuji ji
  • spolupracuji s kolegy na svém vlastním duchovním a profesionálním růstu a sebeléčení
  • oslavuji úspěchy své, svých kolegů a klientů
věnec