Osobní terapie

Má práce s klienty je vždy zaměřena na klientovo nejvyšší dobro a přínos a tak s každým klientem pracuji individuálně, dle jeho konkrétních potřeb a problémů. Krom Holistické regresní terapie používám různé další techniky, u kterých jsem se praxí přesvědčila, že jsou terapeuticky přínosné a problémy řešící. Nelze tedy předem stanovit, jak budeme spolu pracovat, vždy se postup jednotlivých terapií tvoří intuitivně a individuálně na počátku sezení. Není pro mě důležitá technika, ale výsledný efekt pro klienta.

Těším se na společné setkání

s láskou Lenka

meditace u moře

Regresní terapie a regresní terapie minulých životů nám pomáhají

najít příčinu našich současných potíží v minulosti, v okamžiku prvotního vzniku. Velice ráda pracuji s GB Holistickou regresní terapií, jelikož se v ní pracuje na různých úrovních bytí. Traumata se zpracovávají nejen na duchovní, mentální či emocionální, ale i fyzické rovině. Stres se tedy uvolňuje i z těla, takže dochází k výraznějším životním změnám v současném životě – zvýšení kvality žití.

Jaké problémy se dají regresní terapií řešit:

Jakékoliv! Pocity (nedokonalosti, nedostatečnosti, nedostatku, nevíry, …) obtěžující myšlenky, životní cyklení, opakující se noční můry, fyzické či psychické bolesti. Partnerské i vztahy obecné. Neschopnost pohnout se z místa či změnit své žití. Mohou to být i problémy fyzické, chronické nemoci, bolesti, úrazy, poúrazové stavy, …

Pomocí regresní terapie můžeme dohledat důvody jakýchkoliv životních situací či událostí,

kteréhokoliv setkání, výběru partnera, důvody pro cokoliv, co se nám v životě děje a my se stále dokola ptáme PROČ. Skrze to pak přichází pochopení souvislostí i jednotlivých učení. Najednou člověk vidí, že není oběť, ale že jen prožívá svá učení, která ho vedou blíž a blíž k sobě samému, ke své duši.

Průměrný čas terapie jsou 3 hodiny. Ale každý jsme jedinečný a i naše životy a zkušenosti i traumata jsou unikátní. Nedá se tedy předem odhadnou, jak dlouho terapie bude trvat. Vše závisí na tom, co vše je potřeba zpracovat, aby klient mohl odejít s ukončeným a dobře ošetřeným tématem. Terapie tedy může trvat pouhé 2 hodiny, ale občas se stane, že klient řeší velmi složité situace a jeho sezení se může protáhnout na více hodin než je průměrně zvykem. Není tedy v mé moci vám předem garantovat sezení na hodinu či dvě. Vše je o důvěře a ochotě se podívat sám na sebe.

Regresní terapie a spolupráce s lékaři k přečtení ZDE.

Na terapii se můžete objednat telefonicky nebo přes e-mail

Cena za osobní terapii je: 3.500,-Kč za celé sezení.